ayy [“]Ϊ‹ΦŽ~]©2ch.net

1Anonymous2015/01/12(Mon) 16:40:03.22
Which Pokémon would you fuck?

2Anonymous2015/01/12(Mon) 16:51:20.60
Mew. Being a horsefucker, the body type is pretty similar to that of a pone.

I have no regrets.

3Anonymous2015/01/12(Mon) 16:55:18.69
>>2
But Mew looks nothing like a pony. Why not Ponyta or something?

4Anonymous2015/01/12(Mon) 17:08:16.95
lucario

5Anonymous2015/01/12(Mon) 17:11:08.22
Pinky Pie

6Anonymous2015/01/12(Mon) 17:29:53.65
>>5
disgusting

7Anonymous2015/01/12(Mon) 17:34:44.95
>>3
Horsefuckers aren't (inherently) zoophiles, anon. The pone bodytype is a lot different from an actual horse; the difference being that the former is kawaii and the latter is a fucking horse.

8Anonymous2015/01/12(Mon) 17:40:25.30
>>7
I still don't get what makes you think Mew looks equine. It really doesn't.

9Anonymous2015/01/12(Mon) 17:46:25.36
>>8
Of course it doesn't. But what I mean by "body type" is that their limbs have similar width, body similar width, both small, yada yada. Neither look at all like an actual horse.

I don't know how to explain it, but I guess it's literally "looks kawaii" vs "looks realistic"

10Anonymous2015/01/12(Mon) 20:44:01.03
Wobbufett is a qt3.14 :3

11Anonymous2015/01/12(Mon) 21:25:47.47
Any answer other than goodra is the wrong answer

12Anonymous2015/01/13(Tue) 05:40:51.42
>>11
This nigga knows what's up

13Anonymous2015/01/13(Tue) 12:36:29.55
Jigglypuff because of her curl, i want to just make out with her, and when we fucked, i'd make sure i have access to it, to play with it
or hell maybe even to put my dick in it, then right after she could sing me to sleep..

14Anonymous2015/01/14(Wed) 17:54:53.90
all of them except like the chair and tashbag pokemon

fuck you gamefreak

15Anonymous2015/01/17(Sat) 00:52:02.81
mr mime

16Anonymous2015/04/22(Wed) 19:03:29.67
Roserade, I want to help it grow with my "seeds", if you know what I mean. ( ͡‹ ͜ʖ ͡‹)

17Anonymous2015/04/26(Sun) 07:47:16.32
Fuck you

18Anonymous2017/02/09(Thu) 02:59:21.55

19Anonymous2017/02/09(Thu) 22:15:40.26
sneasel desu

20Anonymous2017/02/16(Thu) 15:39:37.42
there's already an official pokefuck thread. it's just called "pokemon thread"

21Anonymous2017/02/17(Fri) 00:25:54.45
dude audino butts lmao

22Anonymous2017/02/17(Fri) 02:31:22.76
even bui is in here
nice

23Anonymous2017/02/17(Fri) 07:32:59.10
Pokemon don't have genitals, newfag

sage, check my dubs

24Anonymous2017/02/17(Fri) 09:54:58.61
>>23
>failed getting dubs on a <1 PPH board
how pathetic

25Anonymous2017/02/17(Fri) 11:07:39.46
I'd cuckle the shuckle with slugma, tbh.

26Anonymous2017/02/17(Fri) 12:23:55.04
Have you taken the brown pill yet mateys?

27Anonymous2018/11/18(Sun) 00:40:20.15

V’…ƒŒƒX‚Μ•\Ž¦
ƒŒƒX‚π“Še‚·‚ι