koko ha kenmo no shokuminchi. [“]Ϊ‹ΦŽ~]©2ch.net

1Anonymous2015/01/12(Mon) 15:02:47.98
We are kenmo

2Anonymous2015/01/12(Mon) 15:03:13.60
hello kenmo's boys

3Anonymous2015/01/12(Mon) 15:03:42.03
>>1
you are yellow monkey jap:)

4Anonymous2015/01/12(Mon) 15:04:20.33
kenmo is god

5Anonymous2015/01/12(Mon) 15:05:24.90
Kenmo rules

6Anonymous2015/01/12(Mon) 15:05:47.06
>>3
fack you:(

7Anonymous2015/01/12(Mon) 15:05:49.16
You must pay tax
The name is Kenmo-tax

8Anonymous2015/01/12(Mon) 15:06:17.83
kenmo is Awesome.

9Anonymous2015/01/12(Mon) 15:06:25.09
>>6
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

10Anonymous2015/01/12(Mon) 15:06:45.37
>>6
oh

11Anonymous2015/01/12(Mon) 15:06:50.05
fucujhg

12Anonymous2015/01/12(Mon) 15:09:12.25
omanko

13Anonymous2015/01/12(Mon) 15:09:45.08
fackin' jap

14Anonymous2015/01/12(Mon) 15:10:21.85
chon-momen SHINE!

15Anonymous2015/01/12(Mon) 15:19:11.24
kenmo kara kimasuta

16Anonymous2015/01/12(Mon) 15:21:03.24
english only
jaaaaaaap

17Anonymous2015/01/12(Mon) 15:21:47.03
Get out chonmomen

18Anonymous2015/01/12(Mon) 15:22:10.26
I am chinpo-men. chinpo is sort of kenpo.

19Anonymous2015/01/12(Mon) 15:22:28.38
it's looks pretty depopulation

20Anonymous2015/01/12(Mon) 15:23:28.04
WTF
We deprive the right to speak Japanese language

21Anonymous2015/01/12(Mon) 15:27:11.08
Commemoration res.

22Anonymous2015/01/12(Mon) 15:27:13.45
What's this shitty board?
How can we create new cultures here without English skills?

23Anonymous2015/01/12(Mon) 15:28:47.28
Or, do you good here?

24Anonymous2015/01/12(Mon) 15:29:09.57
4channeler is here?

25Anonymous2015/01/12(Mon) 15:29:16.07
this place should be vanished

26Anonymous2015/01/12(Mon) 15:31:19.56
They need reaction images to have conversations because of their autism.

27Anonymous2015/01/12(Mon) 15:31:33.93
JAAAAAAAAAAAAAAAAPwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

28Anonymous2015/01/12(Mon) 15:32:08.86
nihongo de ok

29Anonymous2015/01/12(Mon) 15:32:49.28
nantoka hanaseruzo

30Anonymous2015/01/12(Mon) 15:32:51.72
what's happen!

31Anonymous2015/01/12(Mon) 15:32:53.92
(:3)ran ran

32Anonymous2015/01/12(Mon) 15:33:03.46
my face is penis

33Anonymous2015/01/12(Mon) 15:34:03.16
i wanna watch porn
give us jpg please

34Anonymous2015/01/12(Mon) 15:34:30.47
Don't laugh english conversation by Shut up Ueda

35Anonymous2015/01/12(Mon) 15:35:13.09
kokoha warewarega senkixyosita

36Anonymous2015/01/12(Mon) 15:35:38.19
>>32
Ohasse lol

37Anonymous2015/01/12(Mon) 15:36:46.14
this bbs is belong to kemmo
hahaha

38Anonymous2015/01/12(Mon) 15:36:59.12
>>32
my face is vagina.
marry me!

39Anonymous2015/01/12(Mon) 15:37:52.62
humpty dumpty not egg

40Anonymous2015/01/12(Mon) 15:40:18.00
kenmo's colony

41Anonymous2015/01/12(Mon) 15:41:14.12
Hey kenmo.

Are you ready to go?

I'm ready. not lady.

42Anonymous2015/01/12(Mon) 15:41:17.78
jap only?

43Anonymous2015/01/12(Mon) 15:43:45.10
I think so. If you are Jap. I'm Jap too.

44Anonymous2015/01/12(Mon) 15:45:27.48
tesuto

45Anonymous2015/01/12(Mon) 15:47:22.55
ya-ha-

46Anonymous2015/01/12(Mon) 15:47:59.62
hey! dude
suck my dick

47Anonymous2015/01/12(Mon) 15:48:07.05
Cos I'm Jap~

Cos I'm Jap~

I love Japland~ Love this fucking country.

Thank you Korean I love your hate and love~ I love you~

The world is peace. I love sex~ but I am cherry boy~

Why am I always alone~ Don't laugh Shut up~ Don't laugh Shut up~

I like your mama~ She crazy about my penis. It's joke. Cos I'm cherry boy~

Cos I'm a crazy cherry boy~.

48Anonymous2015/01/12(Mon) 15:48:11.60

49Anonymous2015/01/12(Mon) 15:48:38.48
>>41
blink182

50Anonymous2015/01/12(Mon) 15:49:09.61
Fuck Jim san

51Anonymous2015/01/12(Mon) 15:49:37.29
what a place

52Anonymous2015/01/12(Mon) 15:49:49.68
>>49

blink-182 - All The Small Things - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=9Ht5RZpzPqw

All the small things like your penis~

53Anonymous2015/01/12(Mon) 15:50:13.28
jaaaaaaap

54Anonymous2015/01/12(Mon) 15:50:20.72
>>44
you should write [test]

55Anonymous2015/01/12(Mon) 15:51:31.59
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP

56Anonymous2015/01/12(Mon) 15:51:51.68
sup

57Anonymous2015/01/12(Mon) 15:52:08.67
but Jap have 4 seasons

58Anonymous2015/01/12(Mon) 15:53:41.23
depopulation

59Anonymous2015/01/12(Mon) 15:54:54.71
Nice to meet you Mr. ah...

60Anonymous2015/01/12(Mon) 15:56:41.97
chuchumi

61Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:09.23
jap's libido is extraordinary

lol

jap's libido is extraordinary

62Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:11.09
>>59
Kenmou

63Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:13.24
hi

64Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:24.38
ma-nn lol

65Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:46.64
lololol

66Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:54.22
jap

67Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:57.92
ma=F

68Anonymous2015/01/12(Mon) 15:58:37.37
what's the KENMO?
plz tell me!

69Anonymous2015/01/12(Mon) 15:59:27.98
i was gay

70Anonymous2015/01/12(Mon) 15:59:47.49
>>68
Poor Communists

71Anonymous2015/01/12(Mon) 16:06:08.49
>>70
do not give me like a fuckin response.
haha.

72Anonymous2015/01/12(Mon) 16:07:11.76
hey comeon white kenmomen

73Anonymous2015/01/12(Mon) 16:08:16.30
KENMO is Korean society.
Hate Japanese community.

74Anonymous2015/01/12(Mon) 16:09:29.23
who are you?

75Anonymous2015/01/12(Mon) 16:10:15.35
>>71
nonono
KENMOU is a poor people's community

76Anonymous2015/01/12(Mon) 16:10:32.48
I bet there's no foreigners here.

77Anonymous2015/01/12(Mon) 16:11:19.45

78Anonymous2015/01/12(Mon) 16:12:49.46

79Anonymous2015/01/12(Mon) 16:16:12.90
I want to speak in Japanese.
My english skill is poor.

80Anonymous2015/01/12(Mon) 16:17:44.24
I'm kenmomen

81Anonymous2015/01/12(Mon) 16:18:38.69

82Anonymous2015/01/12(Mon) 16:19:56.91
female, 14, caucasian, French
anyone interested in me?

83Anonymous2015/01/12(Mon) 16:21:50.68

84Anonymous2015/01/12(Mon) 16:22:23.83
>>82
prove it

85Anonymous2015/01/12(Mon) 16:23:11.55
OCHINCHINCHICNCHIN

yutaka-chan miseta none

touhokudaigakudaigakuin bungaku kenkyuuka no yoshikawa-kun
yosikawa yutaka-chan to iu hitoga
misetano

ochinchin misetano!!! yutaka-chan ga ochinchin miseta!!

86Anonymous2015/01/12(Mon) 16:23:21.77
Welcome to underground.

87Anonymous2015/01/12(Mon) 16:23:22.96
Respect me

88Anonymous2015/01/12(Mon) 16:23:58.29
Shihori-san?

89Anonymous2015/01/12(Mon) 16:25:59.06
News sure tatete

90Anonymous2015/01/12(Mon) 16:27:04.39
wakari nikui-ne

91Anonymous2015/01/12(Mon) 16:36:12.96
I am a pen.

92Anonymous2015/01/12(Mon) 16:37:32.50
>>91
this is a pen

93Anonymous2015/01/12(Mon) 16:37:55.41
hi! Mr....uh...

94Anonymous2015/01/12(Mon) 16:38:29.54
me too:)

95Anonymous2015/01/12(Mon) 16:39:06.38
>>62
Mr.Kenmo!

96Anonymous2015/01/12(Mon) 16:40:14.71
:)

97Anonymous2015/01/12(Mon) 16:40:29.27
Accelerate your sprit.

98Anonymous2015/01/12(Mon) 16:40:58.72
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap!!!!!!!

99Anonymous2015/01/12(Mon) 16:42:12.46
>>92
We are pens.

100Anonymous2015/01/12(Mon) 16:42:25.32
GIVE ME MIGHTY POWER
I WILL DESTROY EVERYTHING

everything everything everything everything


I'm invisible and a razor of love
Why don't you call me? I feel like flying in too
And a razor of love
Why don't you call me? I feel like flying in too
And a razor of love, and a razor of love

I scream, I scream, I scream, I scream
I scream, I scream, I scream, I scream
I scream, I scream, I scream so much

You know what I mean
This electric stream and my tears in league
With the wires and energy
It's my machine, this is my beautiful dream

I'm hurting no one, hurting no one
Hurting no one, I'm hurting no one

I want to give you everything
I want to give you energy
Want to give a good thing
To give you everything

101Anonymous2015/01/12(Mon) 16:42:57.32
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

102Anonymous2015/01/12(Mon) 16:42:59.41
Abenomics was over.

103Anonymous2015/01/12(Mon) 16:45:00.89
UNDERWORLD - Rez/Cowgirl - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=6HKv-NgnjFU

104Anonymous2015/01/12(Mon) 16:45:04.85
although we learned English language when we were in school days, we don't write it.

105Anonymous2015/01/12(Mon) 16:49:56.34
netouyo disappear, lol

106Anonymous2015/01/12(Mon) 16:50:44.62
Now I need to poop, seriously.
You know what I mean.

107Anonymous2015/01/12(Mon) 16:51:43.55
still dont invite 8chan users?

108Anonymous2015/01/12(Mon) 16:52:40.89
I will poop. I am going to poop.
Oh, Oh, Oh, my anal.

Going to burst up.

Hell is near. Oh, my gosh.

109Anonymous2015/01/12(Mon) 16:55:09.38
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

110Anonymous2015/01/12(Mon) 16:55:09.61
kussa shine

111Anonymous2015/01/12(Mon) 16:55:49.14
When did your hair start thinning?
I am naturally bald!

USUGE-MAN

112Anonymous2015/01/12(Mon) 16:56:01.47
NANZO KOKO

113Anonymous2015/01/12(Mon) 16:56:11.81
down?

114Anonymous2015/01/12(Mon) 16:57:15.48
kuso debu mata otitazo

115Anonymous2015/01/12(Mon) 16:57:40.02
otitaka

116Anonymous2015/01/12(Mon) 16:58:16.17
kenmou is down frequently

117Anonymous2015/01/12(Mon) 16:58:56.56
Kenmou never die

118Anonymous2015/01/12(Mon) 16:58:56.88
things we are doing don't change from convarsation with 2ch managements in kenmo

119Anonymous2015/01/12(Mon) 16:59:29.22
What kind of jap?

120Anonymous2015/01/12(Mon) 17:00:04.52
I dont like japan

121Anonymous2015/01/12(Mon) 17:00:10.18
My penis always down!!!

122Anonymous2015/01/12(Mon) 17:00:32.84
My one fingertip, You are down~ Kenmo~

You are shock!

123Anonymous2015/01/12(Mon) 17:00:40.72
kenmou is dead

124Anonymous2015/01/12(Mon) 17:00:55.21
I wanna be WASP

125Anonymous2015/01/12(Mon) 17:01:56.05
I wish you could swim

126Anonymous2015/01/12(Mon) 17:02:37.53
news thread tatero

127Anonymous2015/01/12(Mon) 17:03:19.48
Sever Of Kenmo don't connect

128Anonymous2015/01/12(Mon) 17:03:34.14
maguro is always living
maguro is best of hinanjo

129Anonymous2015/01/12(Mon) 17:03:46.34
this is the official shelter right?

130Anonymous2015/01/12(Mon) 17:03:57.26
Kenmo is too heavy.

131Anonymous2015/01/12(Mon) 17:03:57.32
>>125
We can be heroes. Just for one day

132Anonymous2015/01/12(Mon) 17:03:58.34
fack!

133Anonymous2015/01/12(Mon) 17:04:38.77
Hokuto No Ken - You wa Shock full version - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=RxkezvGwI20

You are such a shock,
that your love will make anyone's heart beat faster.
You are such a shock,
that my heart is beating faster.

In order to protect our love,
you have gone on a journey,
and lost sight of tomorrow.

I don't want to see a face that has forgotten how to smile,
so bring back our love!

Anime Lyrics dot Com - Ai wo Torimodose - Bring Back Love - Hokuto no Ken; Fist of the North Star ; Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu  Hokuto no Ken - Anime
http://www.animelyrics.com/anime/hokutonoken/aiotorimodose.htm

134Anonymous2015/01/12(Mon) 17:04:46.42
This board is heavy, too.

135Anonymous2015/01/12(Mon) 17:04:48.44
-O-

136Anonymous2015/01/12(Mon) 17:05:06.51
kuso server fuck

137Anonymous2015/01/12(Mon) 17:06:12.30
korean is very kind

138Anonymous2015/01/12(Mon) 17:06:14.90
Kenmou is fucked up again...

139Anonymous2015/01/12(Mon) 17:06:26.15
heavy heavy heavy

140Anonymous2015/01/12(Mon) 17:06:34.36
Justly JAP works

141Anonymous2015/01/12(Mon) 17:07:01.81
I wanna fuck with ...
I wanna dance with you.

Dance dance dance

142Anonymous2015/01/12(Mon) 17:08:23.14
i have a pen.

143Anonymous2015/01/12(Mon) 17:08:35.44
unch

144Anonymous2015/01/12(Mon) 17:08:52.56
I have a dream.

145Anonymous2015/01/12(Mon) 17:09:02.06
otita kara kokode yaruo

146Anonymous2015/01/12(Mon) 17:10:19.19
i have a penis!!

147Anonymous2015/01/12(Mon) 17:10:35.06
No, I don't

148Anonymous2015/01/12(Mon) 17:10:59.95
Lykke Li - Dance Dance Dance - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=modXbqbsAvs

LYKKE LI LYRICS - Dance, Dance, Dance
http://www.azlyrics.com/lyrics/lykkeli/dancedancedance.html

words can never make up for what you do

easy conversations,
there's no such thing
oh, i'm shy, shy, shy
my hips they lie
'cause in reality, aye
i'm shy shy shy

149Anonymous2015/01/12(Mon) 17:11:55.94
Tomorrow was farewell party of synchronization in Kyushu. I separated from Sakamoto office, aims to independence from Hiroshi Karasawa, pay travel expenses on my own.
I decided to go using the long-distance bus also serves as saving.
I was too late for boarding time, because I've never use the long-distance bus.When I board the bus, I gave a cold stare from everyone.
It reminds me of my junior high school days. I imagine that I'm a lawyer. I'm different from them, and erase the unpleasant mood.
Long-distance bus what I take has four columns. It was a failure that I chose for the price. Hip aches to narrow sheet.
I was going to sleep until arriving, but I can't sleep with tension that I'm next to a young woman.
Then, I was going to eat the Mac that I bought before taking the bus to fill my stomach.I took the Mega Mac from wrapping paper, and had my mouth full. Delicious.
Large coke was empty in no time because of drying inside the carriage and salty potatoes.
We rested in Ebina SA after a while I satisfy my appetite. There were shops in SA of Ebina, so I enjoyed eating losing track of time.
Taking the bus again, it had departed towards the destination of Kyushu.And then, I felt tremendous defecation desire and unprecedented micturition desire.
"It's overr!! I cant not stand NALYYYY!!!! I'm gonna leak NALYYYYYYYYYY !!!!; bulybulybulydovadobhupabubububooo!!!! Jobobobeaujolais nouveauvovovovo!!!! Bubabbababutchipappappapa!!!!!!"
Queer voice of the 34-years-old man echoed in the bus for Fukuoka.

150Anonymous2015/01/12(Mon) 17:14:24.41
>>148
I like Lykke Li

151Anonymous2015/01/12(Mon) 17:14:49.76
I was pes.

152Anonymous2015/01/12(Mon) 17:21:05.32
And now, this board is ready to collapse at any moment.
I feel uneasy for this stuation.

If anything goes wrong, I have to go hellwork.

153Anonymous2015/01/12(Mon) 17:21:28.48
How do you do, Mr. ...Ah-?

154Anonymous2015/01/12(Mon) 17:23:52.60
I'll go to HelloWork. Good By.

155Anonymous2015/01/12(Mon) 17:24:07.88
why poverty down?
it should be fixed first rather than setting these new boards like this

156Anonymous2015/01/12(Mon) 17:26:10.96
server fox down?

157Anonymous2015/01/12(Mon) 17:27:04.91
fix is impossible

158Anonymous2015/01/12(Mon) 17:29:36.74
I love kenmo

yeah

159Anonymous2015/01/12(Mon) 17:30:52.29
Would you Shitting that Large shit?

160Anonymous2015/01/12(Mon) 17:31:48.24
many mackerel is dead

161Anonymous2015/01/12(Mon) 17:34:00.52
I don't want to get back to reality

162Anonymous2015/01/12(Mon) 17:34:34.40
>>149
I wonder if express bus does not have a toilet.

163Anonymous2015/01/12(Mon) 17:34:37.69
Where is the kenmo men ?

164Anonymous2015/01/12(Mon) 17:35:13.75
does Fuckin Lizards attack 2ch server?

165Anonymous2015/01/12(Mon) 17:40:08.46
Madison Avenue - Don't Call Me Baby - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Tn-qE-h7s84

MADISON AVENUE LYRICS - Don't Call Me Baby
http://www.azlyrics.com/lyrics/madisonavenue/dontcallmebaby.html


You and me, we have an opportunity
And we could make it something really cool
But you, you think I'm not that kind of girl
I'm here to tell you baby, I know how to rock your world

Don't think that I'm not strong
I'm the one to take you on
Don't underestimate me boy
I'll make you sorry you were born
You don't know me
The way you really should
You sure misunderstood

Dont' call me baby

166Anonymous2015/01/12(Mon) 17:41:26.45
http://web.archive.org/web/20031205133854/http://kalobby2.h.fc2.com/hentai/gero.html

167Anonymous2015/01/12(Mon) 17:46:21.69
I'll make a sandwich and cup of milk tea in this unstable time.
I'm such a clever. You can worship my dick.

168Anonymous2015/01/12(Mon) 17:48:44.84
omoi

169Anonymous2015/01/12(Mon) 17:58:36.82
( LN`)...

170Anonymous2015/01/12(Mon) 18:09:19.92
delicious...
I'm a genius of cooking.

171Anonymous2015/01/12(Mon) 18:11:22.03
I cannnot write!

172Anonymous2015/01/12(Mon) 18:11:52.55
jaaaaap

173Anonymous2015/01/12(Mon) 18:13:09.30

174Anonymous2015/01/12(Mon) 18:15:05.39
Beware GURO

175Anonymous2015/01/12(Mon) 18:19:58.26
I have this

176Anonymous2015/01/12(Mon) 18:20:13.86
otita?

177Anonymous2015/01/12(Mon) 18:24:01.59
~otita
› ochita

178Anonymous2015/01/12(Mon) 18:24:04.43
i h8 y'all

179Anonymous2015/01/12(Mon) 18:24:56.33
shine jap

180Anonymous2015/01/12(Mon) 18:26:09.00
I am@korean
I like Japanese food and culture

181Anonymous2015/01/12(Mon) 18:26:15.72

182Anonymous2015/01/12(Mon) 18:31:08.73
Fox server down now X(

183Anonymous2015/01/12(Mon) 18:31:25.49
Sounds good

184Anonymous2015/01/12(Mon) 18:32:50.13
fix the fox server ASAP

185Anonymous2015/01/12(Mon) 18:32:52.20
hey im kenmin
thank you

186Anonymous2015/01/12(Mon) 18:34:00.45
>>180
You are welcome KENMO! ^^

187Anonymous2015/01/12(Mon) 18:35:22.01
what is going on???

188Anonymous2015/01/12(Mon) 18:38:03.47
Who wreck it a Fox server?
Fix it hurry!

189Anonymous2015/01/12(Mon) 18:41:52.21
Hi, japanese! Im an american.
I love japanese beautiful shiki, and tasty suido water:-)
Im so so jealous!!

190Anonymous2015/01/12(Mon) 18:41:57.95
what's up! what's up!

191Anonymous2015/01/12(Mon) 18:42:51.41
>>187
let's chatpad

192Anonymous2015/01/12(Mon) 18:43:09.67
press@japanese

193Anonymous2015/01/12(Mon) 18:43:19.51
>>186
THANKYOUOO

194Anonymous2015/01/12(Mon) 18:43:50.12
fauk!

195Anonymous2015/01/12(Mon) 18:44:27.00
>>189
hey geek
why you don't go outdoorH

196Anonymous2015/01/12(Mon) 18:45:11.54
konnnichiha
wstashi ha kannkoku jin death

197Anonymous2015/01/12(Mon) 18:45:59.90
>>196
ur jap right?

198Anonymous2015/01/12(Mon) 18:46:21.51
naamin...?

199Anonymous2015/01/12(Mon) 18:47:02.43
>>197
no no i am corean

200Anonymous2015/01/12(Mon) 18:47:56.37
Nice rhythms and puns. I have no cake, because I am poverty, so let me eat pun.

Beware the ides of March - Shakespeare Quotes
http://www.enotes.com/shakespeare-quotes/beware-ides-march

Julius Caesar@Act 1 Scene 1 with Japanese translations
http://james.3zoku.com/shakespeare/caesar/caesar1.1.html

Julius Caesar@Act 1 Scene 2 with Japanese translations
http://james.3zoku.com/shakespeare/caesar/caesar1.2.html

201Anonymous2015/01/12(Mon) 18:48:01.03
FACKYOU

202Anonymous2015/01/12(Mon) 18:48:30.69
>>199
miss spell jap

203Anonymous2015/01/12(Mon) 18:48:52.98
jaaaaaappppp

204Anonymous2015/01/12(Mon) 18:48:59.64
>>201
Absolutely sir!

205Anonymous2015/01/12(Mon) 18:50:11.16
>>201
Oh...miss spell
Fuck ok?

206Anonymous2015/01/12(Mon) 18:50:57.41
my toEic score is 860
my english kill is very nice

207Anonymous2015/01/12(Mon) 18:51:07.75
what's this board >>1000

208Anonymous2015/01/12(Mon) 18:52:09.63
JIM is munou.

209Anonymous2015/01/12(Mon) 18:52:15.13
COOL! COOL! COOL!

210Anonymous2015/01/12(Mon) 18:52:56.07
have a nice day of bon jovi is honesty

211Anonymous2015/01/12(Mon) 18:53:05.47
Let me see your pants. I can't wait!

212Anonymous2015/01/12(Mon) 18:54:55.12

213Anonymous2015/01/12(Mon) 18:55:48.15
Wie geht es Ihnen, Herr...ach-?

214Anonymous2015/01/12(Mon) 18:56:11.64
why can't we write in Japanese on this board

215Anonymous2015/01/12(Mon) 18:56:53.92
„X„„„€?

216Anonymous2015/01/12(Mon) 18:57:25.94
I falled english kentei zyun2kyu. I was veryshocked.

217Anonymous2015/01/12(Mon) 18:58:35.39
There are a lot of people in Japan.

218Anonymous2015/01/12(Mon) 19:00:08.79
>>175
Wow, what a mansion!

219Anonymous2015/01/12(Mon) 19:00:10.40
FACK

220Anonymous2015/01/12(Mon) 19:12:14.23
I'm faggot

Fuck me :)

221Anonymous2015/01/12(Mon) 19:13:51.79

222Anonymous2015/01/12(Mon) 19:16:58.89
Hey guys!
What's your opinion on Paris shooting?
Did you know there are 80 mosques in Japan?

223Anonymous2015/01/12(Mon) 19:17:09.98
morchi ga orunyo

224Anonymous2015/01/12(Mon) 19:17:24.45
>>220
can I?

225Anonymous2015/01/12(Mon) 19:21:24.44
What? They do changes in this situation and stop us writing here. What a crap.
It seems crazy to me.

226Anonymous2015/01/12(Mon) 19:22:03.03
I'm so boring.
what should I do?

227Anonymous2015/01/12(Mon) 19:22:19.72
Bon Jovi - Have a nice day (lyrics) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=uzWO7O-qHWI

BON JOVI LYRICS - Have A Nice Day
http://www.azlyrics.com/lyrics/bonjovi/haveaniceday.html

Ohhh, if there's one thing I hang onto,
That gets me through the night.
I ain't gonna do what I don't want to,
I'm gonna live my life.
Shining like a diamond, rolling with the dice,
Standing on the ledge, I show the wind how to fly.
When the world gets in my face,
I say, Have A Nice Day. Have A Nice Day

Take a look around you; nothing's what it seems
We're living in the broken home of hopes and dreams,
Let me be the first to shake a helping hand.
Anybody brave enough to take a stand,
I've knocked on every door, on every dead end street,
Looking for forgiveness,
what's left to believe?

Ohhh, if there's one thing I hang onto, That gets me through the night.

When The world keeps trying, to drag me down,
I gotta raise my hands, I'm gonna stand my ground.
Well I say, Have A Nice Day.

228Anonymous2015/01/12(Mon) 19:25:00.59
>>212
Is he drug smuggler or something? Yoshiki?

229Anonymous2015/01/12(Mon) 19:29:03.11
>>226
You mean
>I'm so bored
right?

230Anonymous2015/01/12(Mon) 19:31:18.51
>>226
if you notice you are a boring man, why don't you quit writing here?

231Anonymous2015/01/12(Mon) 19:32:38.10
I'm so bold.

232Anonymous2015/01/12(Mon) 19:32:47.27
>>216
I passed 2 glade test without study when i was j.highschool student

233Anonymous2015/01/12(Mon) 19:33:35.13
>>206
Oh!
don't kill me please

234Anonymous2015/01/12(Mon) 19:33:50.92
kenmo-hukkatsu mada?

235Anonymous2015/01/12(Mon) 19:33:58.58

236Anonymous2015/01/12(Mon) 19:35:51.85
>>234
This is Kenmou now. Here is our new home.
forget the past.

237Anonymous2015/01/12(Mon) 19:36:02.21
Kenmou will revive.
If you kiss Kenmou. He will wake up.

238Anonymous2015/01/12(Mon) 19:37:33.83
>>237
( ; L8`)

239Anonymous2015/01/12(Mon) 19:37:34.27
>>206
just 860?
Mine is over 1000. you should study engrish more

240Anonymous2015/01/12(Mon) 19:40:28.61
(^ - ^)

241Anonymous2015/01/12(Mon) 19:44:23.85
Let it go
Let it go
The past is the past

242Anonymous2015/01/12(Mon) 19:45:02.65
nurupo

243Anonymous2015/01/12(Mon) 19:46:32.83
My name is Romuska Palo Ur Laputa.

244Anonymous2015/01/12(Mon) 19:47:13.43
>>231
Oh...
I wish I could give you some of my hair

245Anonymous2015/01/12(Mon) 19:49:22.53
>>242
Ga

246Anonymous2015/01/12(Mon) 19:50:25.10
>>237
Where the hell is he? I can't find him!

247Anonymous2015/01/12(Mon) 19:53:46.68
>>246
he lives in your arsehole

248Anonymous2015/01/12(Mon) 19:54:29.06
Snow White and the Seven Dwarfs - Disney Read Along (Book and Record) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=I5vauARw-JM

249Anonymous2015/01/12(Mon) 19:55:28.13
>>247
fuck u arsehole

250Anonymous2015/01/12(Mon) 19:55:53.35
Talk to me pls, I'm getting bored.
Feel like talking to the wall...orz

251Anonymous2015/01/12(Mon) 19:57:32.48
You're talking about hair again, right?

252Anonymous2015/01/12(Mon) 19:59:20.14
>>250
i recommend u to go KENMO's refuge bay

253Anonymous2015/01/12(Mon) 20:02:00.52
wtf place here

254Anonymous2015/01/12(Mon) 20:02:06.01
http://i.imgur.com/C18ix7e.jpg
I love anal masturbation with dildo.
Today, I inserted whole of this driver.
It was awesome. Does anyone wanna insert your huge dick in my lewd anal?

255Anonymous2015/01/12(Mon) 20:02:36.66
http://i.imgur.com/bvsvt5Y.jpg
in long-ago days Grandfather made shamisen by using cats.
His Grandmother and son sold its remained heads and other regions.
but no one bought such things nowadays.
So they rent a room to a person.

I have translated these sentences of this picture
from Japanese into English with an effort.

256Anonymous2015/01/12(Mon) 20:08:17.90
speak japanese

257Anonymous2015/01/12(Mon) 20:09:01.12
JIM is shine.
Tarako sine.

258Anonymous2015/01/12(Mon) 20:10:27.70
honbun ga nagasugimasu?

259Anonymous2015/01/12(Mon) 20:11:55.86
mata kenmo ochiteru

260Anonymous2015/01/12(Mon) 20:12:39.97
@drunker2ch: maybe attack is ending
servers are coming back up
just 2 hours

261Anonymous2015/01/12(Mon) 20:13:30.38
>>260
2jikan kakaruno?

262Anonymous2015/01/12(Mon) 20:13:56.70
I wanna Kuitai
Shioyaki de

263Anonymous2015/01/12(Mon) 20:14:22.49
kinou, 2jikan de owatta kara

264Anonymous2015/01/12(Mon) 20:19:32.62
speak Englishplease

265Anonymous2015/01/12(Mon) 20:20:41.97
why kenmo is down but this board is alive ?

266Anonymous2015/01/12(Mon) 20:21:32.82
>>265
Ask attacker.

267Anonymous2015/01/12(Mon) 20:24:00.55
Let me know about fox server's status.

268Anonymous2015/01/12(Mon) 20:27:10.64
They leave this problem in cracker's hands.
What a hell.

They say, "I'm just looking, you just wait for 2 hours thanks." Oh...

269Anonymous2015/01/12(Mon) 20:28:58.86
we name Anonyous
but what mean for
this name?

270Anonymous2015/01/12(Mon) 20:30:10.34
2ch nande sugu shin de shimaun?

271Anonymous2015/01/12(Mon) 20:31:05.36
>>270
this is ohajiki

272Anonymous2015/01/12(Mon) 20:32:49.52
doredorelol

273Anonymous2015/01/12(Mon) 20:39:02.44
Codemonkey twitter
I think I have found the problem 38min.ago

274Anonymous2015/01/12(Mon) 20:39:05.23
Administrators of 2ch are as easy as working in factory of Domohorn Wrinkle.
They just watch the beautiful scenery.

And they even say "Body text is too long.".

Hey! What are they doing?

275Anonymous2015/01/12(Mon) 20:40:09.03
trololololololololololololololololol

276Anonymous2015/01/12(Mon) 20:41:46.75
jap only

277Anonymous2015/01/12(Mon) 20:42:06.88
Tsumanne

278Anonymous2015/01/12(Mon) 20:42:25.33
my anus may be closed too...

279Anonymous2015/01/12(Mon) 20:46:42.51
I guess Kenmos dislike colony

280Anonymous2015/01/12(Mon) 20:49:27.67
>>270
my shit is bitch bitch.

281Anonymous2015/01/12(Mon) 20:50:29.53
let's JB together!!

282Anonymous2015/01/12(Mon) 20:59:31.99
tezttest

283Anonymous2015/01/12(Mon) 21:00:14.93
alive!

284Anonymous2015/01/12(Mon) 21:00:14.94
minna doco itta?

285Anonymous2015/01/12(Mon) 21:02:32.42
kocchi ha kakikomerun dana

286Anonymous2015/01/12(Mon) 21:03:21.78
>>284
they are there

jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/6033/1421059416/

287Anonymous2015/01/12(Mon) 21:25:41.78

288Anonymous2015/01/12(Mon) 21:37:29.13
tests

289Anonymous2015/01/12(Mon) 21:37:30.59
M

290Anonymous2015/01/12(Mon) 21:38:08.55
Why do they stop our writings to this board periodically?
They are mad men.

291Anonymous2015/01/12(Mon) 21:39:24.42
recovered?
kenmo has fallen now.

292Anonymous2015/01/12(Mon) 21:40:47.75
2ch is ponkotu

293Anonymous2015/01/12(Mon) 21:47:06.20
moshikashite sumaho(carrier) kisei sareteru?

294Anonymous2015/01/12(Mon) 21:47:12.04
Go to hell FOX.

295Anonymous2015/01/12(Mon) 21:47:58.18
I have realized that I'm addicted to 2ch

296Anonymous2015/01/12(Mon) 21:54:45.75

297Anonymous2015/01/12(Mon) 21:54:47.45
Stop the season in the sun

298Anonymous2015/01/12(Mon) 21:56:09.68
when will kenmo ressurect?

299AnonymousNGNG?2BP(1000)

>>296
That is food tero

300Anonymous2015/01/12(Mon) 22:00:52.11
This phrase makes me laugh.

Abenomics didn't work, we didn't make any extra Ronin sales. So instead we will promote our new boards here.

"Please buy Ronin." -- Jim

301Anonymous2015/01/12(Mon) 22:12:48.10
http://i.imgur.com/VLgx6Wb.jpg
ah
I am almost like living for eating ramen without working everyday

Muzukashi

302Anonymous2015/01/12(Mon) 22:13:39.87

303Anonymous2015/01/12(Mon) 22:16:10.85
>>300
Yeah, I laughed when I read it too.

It's Abe's fault that we are stuck in here!

304Anonymous2015/01/12(Mon) 22:17:39.31
>>302
Rice Ball is so good, but white Ra-men is mmm...

305Anonymous2015/01/12(Mon) 22:21:29.98
I have two ball

306Anonymous2015/01/12(Mon) 22:21:46.15
I have gotten hungry

307Anonymous2015/01/12(Mon) 22:22:04.42
anyone foreign here?

308Anonymous2015/01/13(Tue) 11:38:23.81
here is a Korean. any questions?

309Anonymous2015/01/13(Tue) 12:56:27.95
>>308
why korean women dont shave arm hair?

310Anonymous2015/01/13(Tue) 13:44:31.48
hey,here is cool.

311Anonymous2015/01/13(Tue) 17:24:41.15
fox server is down?

312Anonymous2015/01/13(Tue) 17:44:10.51
>>307
this is a brand new bulletin board, so i take it everyone is foreign here.

313Anonymous2015/01/13(Tue) 17:54:19.20
testtesttest

314Anonymous2015/01/13(Tue) 17:57:22.23
a

315Anonymous2015/01/13(Tue) 17:57:39.46
I wish I could speak English fairly well

316Anonymous2015/01/13(Tue) 18:01:50.68
KENMOU IS UNBROKEN

317Anonymous2015/01/13(Tue) 18:04:35.96
Jim shoud recover server as soon as possible.

318Anonymous2015/01/13(Tue) 18:54:30.97
surprised and disappointed to learn you are unbelievably poor at engligh.
Are you good at anotehr language that can be used here?
si oui, nous allons parler dans cette langue! zogern sie nicht.

319Anonymous2015/01/14(Wed) 01:29:33.71
Kenmo's server is break.
specific ISP user can not write anything.

320Anonymous2015/01/14(Wed) 19:30:05.42
Fixed?

321Anonymous2015/01/14(Wed) 19:41:20.22
No,,,They have many problems still.
I confirmed.

322Anonymous2015/01/14(Wed) 19:48:22.21
go is god

323Anonymous2015/01/16(Fri) 08:27:26.08
im so sleepy but idont wanna sleep.

324Anonymous2015/01/16(Fri) 08:53:14.21
>>323
me too

325Anonymous2015/01/17(Sat) 12:10:56.35
2ch has recoverd or not.
It is the problem.

326Anonymous2015/01/17(Sat) 18:02:10.32
Can I have a pornographic picture?

327Anonymous2015/01/18(Sun) 19:02:28.27
>>1
Umm...you are...

328Anonymous2015/01/24(Sat) 15:28:39.97
>>327
Inmou

329Anonymous2015/01/26(Mon) 20:34:57.54
Let's face.

330Anonymous2015/01/27(Tue) 06:43:41.92
I'm happy to open here because I live in America now.

331Anonymous2015/01/29(Thu) 15:23:38.62
>>330
get out!!!!

Go back to your bathroom!

332Anonymous2015/01/29(Thu) 19:44:11.24
anyone?

333Anonymous2015/01/29(Thu) 19:45:27.16
thank god, finally I can post here...

334Anonymous2015/01/29(Thu) 19:48:29.02
but, this is really depopulated, somehow I have to recruit people...,

335Anonymous2015/01/29(Thu) 19:50:33.69
at this rate, anyone could find out me?
nope, it's impossible I think,
hey someone??? please response!!!

336Anonymous2015/01/29(Thu) 19:52:41.85
well...., it's mega boring, I wanna sorta encounter someone who can talk wid me...

337Anonymous2015/01/29(Thu) 19:54:34.99
I better go to vip8 maybe?
come to think of it, they're better at English than Kenmo kun, so that's gonna be so.

338Anonymous2015/01/29(Thu) 19:56:08.86
or better yet, I could introduce here to people of 4chan, it's another option.

339Anonymous2015/01/29(Thu) 19:57:45.09
while doing this continuous posting, someone please notice me....,

340Anonymous2015/01/30(Fri) 14:37:48.67
Kinoko

341Anonymous2015/02/09(Mon) 22:48:58.16
A

342Anonymous2015/02/11(Wed) 18:11:10.08
tinpo~!!!!!

343Anonymous2015/02/11(Wed) 21:25:21.00
go visit 4chan. You can discuss anything there.

344Anonymous2015/02/17(Tue) 09:11:54.72

345Anonymous2015/02/19(Thu) 16:26:20.62

346Anonymous2015/09/02(Wed) 13:12:42.49
hahaha

347Anonymous2015/12/23(Wed) 22:39:58.42
what's kenmo?

348Anonymous2015/12/24(Thu) 00:55:30.26
kenmo is poverty

349Anonymous2015/12/25(Fri) 00:47:59.41
hey

350Anonymous2015/12/26(Sat) 19:20:29.37
hey hey

351Anonymous2015/12/29(Tue) 17:52:05.19
kenmo
(EƒΦ

352Anonymous2016/01/01(Fri) 02:25:38.66
Happy New Year!

353Anonymous2016/03/24(Thu) 23:14:28.84
Happy NIPS year!

354Anonymous2016/09/11(Sun) 22:38:31.08
The secret of Blue Print.
https://youtu.be/HeCyA5anFro

355Anonymous2017/10/20(Fri) 11:16:15.96
I wrote the first time in a year, is there someone there?
Where is Kenmomen?

356Anonymous2017/11/04(Sat) 13:49:14.18
Whenever I read Kenmomen, I think of Cheetahmen instead.

357Anonymous2017/12/14(Thu) 02:13:37.69
Why ga SINRYAKU play now

358Anonymous2017/12/16(Sat) 21:20:17.51
hahahaha

359Anonymous2018/01/23(Tue) 05:20:32.13
Unchi buriburi

360Anonymous2018/03/13(Tue) 15:41:44.31
nanj is god

361Anonymous2018/07/03(Tue) 08:01:15.82
Yahoo! Japan email barely works.
When I got an e-mail from U-Haul, my gmail account received it but Yahoo! Japan account didn't. Moreover, when I couldn't send an e-mail to a comcast e-mail account from my Yahoo!JAPAN account, but I could from gmail.
I recommend you to use gmail rather than Yahoo!Japan e-mail.

362Anonymous2018/07/05(Thu) 16:07:58.93
i

363Anonymous2018/07/17(Tue) 22:20:30.24

364Anonymous2018/08/23(Thu) 16:14:06.44
kenmonish empire

365Anonymous2018/08/25(Sat) 18:17:02.65
>>364
not
nanj is god

366Anonymous2018/08/29(Wed) 00:51:48.92
United States of NanJ?

367Anonymous2018/11/18(Sun) 19:06:07.39

368Anonymous2019/01/01(Tue) 18:06:00.61
Republic of VIP

V’…ƒŒƒX‚Μ•\Ž¦
ƒŒƒX‚π“Še‚·‚ι