koko ha kenmo no shokuminchi. [“]Ϊ‹ΦŽ~]©2ch.net

1Anonymous2015/01/12(Mon) 15:02:47.98
We are kenmo

2Anonymous2015/01/12(Mon) 15:03:13.60
hello kenmo's boys

3Anonymous2015/01/12(Mon) 15:03:42.03
>>1
you are yellow monkey jap:)

4Anonymous2015/01/12(Mon) 15:04:20.33
kenmo is god

5Anonymous2015/01/12(Mon) 15:05:24.90
Kenmo rules

6Anonymous2015/01/12(Mon) 15:05:47.06
>>3
fack you:(

7Anonymous2015/01/12(Mon) 15:05:49.16
You must pay tax
The name is Kenmo-tax

8Anonymous2015/01/12(Mon) 15:06:17.83
kenmo is Awesome.

9Anonymous2015/01/12(Mon) 15:06:25.09
>>6
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

10Anonymous2015/01/12(Mon) 15:06:45.37
>>6
oh

11Anonymous2015/01/12(Mon) 15:06:50.05
fucujhg

12Anonymous2015/01/12(Mon) 15:09:12.25
omanko

13Anonymous2015/01/12(Mon) 15:09:45.08
fackin' jap

14Anonymous2015/01/12(Mon) 15:10:21.85
chon-momen SHINE!

15Anonymous2015/01/12(Mon) 15:19:11.24
kenmo kara kimasuta

16Anonymous2015/01/12(Mon) 15:21:03.24
english only
jaaaaaaap

17Anonymous2015/01/12(Mon) 15:21:47.03
Get out chonmomen

18Anonymous2015/01/12(Mon) 15:22:10.26
I am chinpo-men. chinpo is sort of kenpo.

19Anonymous2015/01/12(Mon) 15:22:28.38
it's looks pretty depopulation

20Anonymous2015/01/12(Mon) 15:23:28.04
WTF
We deprive the right to speak Japanese language

21Anonymous2015/01/12(Mon) 15:27:11.08
Commemoration res.

22Anonymous2015/01/12(Mon) 15:27:13.45
What's this shitty board?
How can we create new cultures here without English skills?

23Anonymous2015/01/12(Mon) 15:28:47.28
Or, do you good here?

24Anonymous2015/01/12(Mon) 15:29:09.57
4channeler is here?

25Anonymous2015/01/12(Mon) 15:29:16.07
this place should be vanished

26Anonymous2015/01/12(Mon) 15:31:19.56
They need reaction images to have conversations because of their autism.

27Anonymous2015/01/12(Mon) 15:31:33.93
JAAAAAAAAAAAAAAAAPwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

28Anonymous2015/01/12(Mon) 15:32:08.86
nihongo de ok

29Anonymous2015/01/12(Mon) 15:32:49.28
nantoka hanaseruzo

30Anonymous2015/01/12(Mon) 15:32:51.72
what's happen!

31Anonymous2015/01/12(Mon) 15:32:53.92
(:3)ran ran

32Anonymous2015/01/12(Mon) 15:33:03.46
my face is penis

33Anonymous2015/01/12(Mon) 15:34:03.16
i wanna watch porn
give us jpg please

34Anonymous2015/01/12(Mon) 15:34:30.47
Don't laugh english conversation by Shut up Ueda

35Anonymous2015/01/12(Mon) 15:35:13.09
kokoha warewarega senkixyosita

36Anonymous2015/01/12(Mon) 15:35:38.19
>>32
Ohasse lol

37Anonymous2015/01/12(Mon) 15:36:46.14
this bbs is belong to kemmo
hahaha

38Anonymous2015/01/12(Mon) 15:36:59.12
>>32
my face is vagina.
marry me!

39Anonymous2015/01/12(Mon) 15:37:52.62
humpty dumpty not egg

40Anonymous2015/01/12(Mon) 15:40:18.00
kenmo's colony

41Anonymous2015/01/12(Mon) 15:41:14.12
Hey kenmo.

Are you ready to go?

I'm ready. not lady.

42Anonymous2015/01/12(Mon) 15:41:17.78
jap only?

43Anonymous2015/01/12(Mon) 15:43:45.10
I think so. If you are Jap. I'm Jap too.

44Anonymous2015/01/12(Mon) 15:45:27.48
tesuto

45Anonymous2015/01/12(Mon) 15:47:22.55
ya-ha-

46Anonymous2015/01/12(Mon) 15:47:59.62
hey! dude
suck my dick

47Anonymous2015/01/12(Mon) 15:48:07.05
Cos I'm Jap~

Cos I'm Jap~

I love Japland~ Love this fucking country.

Thank you Korean I love your hate and love~ I love you~

The world is peace. I love sex~ but I am cherry boy~

Why am I always alone~ Don't laugh Shut up~ Don't laugh Shut up~

I like your mama~ She crazy about my penis. It's joke. Cos I'm cherry boy~

Cos I'm a crazy cherry boy~.

48Anonymous2015/01/12(Mon) 15:48:11.60

49Anonymous2015/01/12(Mon) 15:48:38.48
>>41
blink182

50Anonymous2015/01/12(Mon) 15:49:09.61
Fuck Jim san

51Anonymous2015/01/12(Mon) 15:49:37.29
what a place

52Anonymous2015/01/12(Mon) 15:49:49.68
>>49

blink-182 - All The Small Things - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=9Ht5RZpzPqw

All the small things like your penis~

53Anonymous2015/01/12(Mon) 15:50:13.28
jaaaaaaap

54Anonymous2015/01/12(Mon) 15:50:20.72
>>44
you should write [test]

55Anonymous2015/01/12(Mon) 15:51:31.59
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP

56Anonymous2015/01/12(Mon) 15:51:51.68
sup

57Anonymous2015/01/12(Mon) 15:52:08.67
but Jap have 4 seasons

58Anonymous2015/01/12(Mon) 15:53:41.23
depopulation

59Anonymous2015/01/12(Mon) 15:54:54.71
Nice to meet you Mr. ah...

60Anonymous2015/01/12(Mon) 15:56:41.97
chuchumi

61Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:09.23
jap's libido is extraordinary

lol

jap's libido is extraordinary

62Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:11.09
>>59
Kenmou

63Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:13.24
hi

64Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:24.38
ma-nn lol

65Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:46.64
lololol

66Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:54.22
jap

67Anonymous2015/01/12(Mon) 15:57:57.92
ma=F

68Anonymous2015/01/12(Mon) 15:58:37.37
what's the KENMO?
plz tell me!

69Anonymous2015/01/12(Mon) 15:59:27.98
i was gay

70Anonymous2015/01/12(Mon) 15:59:47.49
>>68
Poor Communists

71Anonymous2015/01/12(Mon) 16:06:08.49
>>70
do not give me like a fuckin response.
haha.

72Anonymous2015/01/12(Mon) 16:07:11.76
hey comeon white kenmomen

73Anonymous2015/01/12(Mon) 16:08:16.30
KENMO is Korean society.
Hate Japanese community.

74Anonymous2015/01/12(Mon) 16:09:29.23
who are you?

75Anonymous2015/01/12(Mon) 16:10:15.35
>>71
nonono
KENMOU is a poor people's community

76Anonymous2015/01/12(Mon) 16:10:32.48
I bet there's no foreigners here.

77Anonymous2015/01/12(Mon) 16:11:19.45

78Anonymous2015/01/12(Mon) 16:12:49.46

79Anonymous2015/01/12(Mon) 16:16:12.90
I want to speak in Japanese.
My english skill is poor.

80Anonymous2015/01/12(Mon) 16:17:44.24
I'm kenmomen

81Anonymous2015/01/12(Mon) 16:18:38.69

82Anonymous2015/01/12(Mon) 16:19:56.91
female, 14, caucasian, French
anyone interested in me?

83Anonymous2015/01/12(Mon) 16:21:50.68

84Anonymous2015/01/12(Mon) 16:22:23.83
>>82
prove it

85Anonymous2015/01/12(Mon) 16:23:11.55
OCHINCHINCHICNCHIN

yutaka-chan miseta none

touhokudaigakudaigakuin bungaku kenkyuuka no yoshikawa-kun
yosikawa yutaka-chan to iu hitoga
misetano

ochinchin misetano!!! yutaka-chan ga ochinchin miseta!!

86Anonymous2015/01/12(Mon) 16:23:21.77
Welcome to underground.

87Anonymous2015/01/12(Mon) 16:23:22.96
Respect me

88Anonymous2015/01/12(Mon) 16:23:58.29
Shihori-san?

89Anonymous2015/01/12(Mon) 16:25:59.06
News sure tatete

90Anonymous2015/01/12(Mon) 16:27:04.39
wakari nikui-ne

91Anonymous2015/01/12(Mon) 16:36:12.96
I am a pen.

92Anonymous2015/01/12(Mon) 16:37:32.50
>>91
this is a pen

93Anonymous2015/01/12(Mon) 16:37:55.41
hi! Mr....uh...

94Anonymous2015/01/12(Mon) 16:38:29.54
me too:)

95Anonymous2015/01/12(Mon) 16:39:06.38
>>62
Mr.Kenmo!

96Anonymous2015/01/12(Mon) 16:40:14.71
:)

97Anonymous2015/01/12(Mon) 16:40:29.27
Accelerate your sprit.

98Anonymous2015/01/12(Mon) 16:40:58.72
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap!!!!!!!

99Anonymous2015/01/12(Mon) 16:42:12.46
>>92
We are pens.

100Anonymous2015/01/12(Mon) 16:42:25.32
GIVE ME MIGHTY POWER
I WILL DESTROY EVERYTHING

everything everything everything everything


I'm invisible and a razor of love
Why don't you call me? I feel like flying in too
And a razor of love
Why don't you call me? I feel like flying in too
And a razor of love, and a razor of love

I scream, I scream, I scream, I scream
I scream, I scream, I scream, I scream
I scream, I scream, I scream so much

You know what I mean
This electric stream and my tears in league
With the wires and energy
It's my machine, this is my beautiful dream

I'm hurting no one, hurting no one
Hurting no one, I'm hurting no one

I want to give you everything
I want to give you energy
Want to give a good thing
To give you everything

V’…ƒŒƒX‚Μ•\Ž¦
ƒŒƒX‚π“Še‚·‚ι